Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút INOX
Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút INOX

Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút INOX

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút
Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút

Máy thái bèo 1.5kW-2900 Vòng/phút

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Máy thái bèo 1.1kW-2900 Vòng/phút
Máy thái bèo 1.1kW-2900 Vòng/phút

Máy thái bèo 1.1kW-2900 Vòng/phút

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Máy thái bèo 0.75kW-2900 Vòng/phút
Máy thái bèo 0.75kW-2900 Vòng/phút

Máy thái bèo 0.75kW-2900 Vòng/phút

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Máy thái bèo tròn 1.5kW- 2900 vòng/phút

Máy thái bèo tròn 1.5kW- 2900 vòng/phút

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...