Động cơ: 3.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI
Động cơ: 3.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Động cơ: 3.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ: 3KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI
Động cơ: 3KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Động cơ: 3KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ: 2.2KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI
Động cơ: 2.2KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Động cơ: 2.2KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ: 1.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI
Động cơ: 1.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Động cơ: 1.5KW-1500 Vòng/phút ~220V CHESHI

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...