Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS7500 PRO 3 pha
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS7500 PRO 3 pha

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS7500 PRO 3 pha

Áp suất cực đại ~280Bar ~4060 PSI Áp suất làm việc ~260Bar ~3770 PSI Lưu ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS5500 PRO 3 pha
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS5500 PRO 3 pha

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LS5500 PRO 3 pha

Áp suất cực đại ~230Bar ~3330 PSI Áp suất làm việc ~200Bar ~2900 PSI Lưu ...
Máy xát nghiền 2 tác dụng TF666S

Máy xát nghiền 2 tác dụng TF666S

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3700 PRO
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3700 PRO

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3700 PRO

Áp suất cực đại ~180Bar ~2610 PSI Áp suất làm việc ~170Bar ~2465 PSI Lưu ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3500 PRO
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3500 PRO

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3500 PRO

Áp suất cực đại ~160Bar ~2320 PSI Áp suất làm việc ~150Bar ~2175 PSI Lưu ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3000 PRO
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3000 PRO

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX3000 PRO

Áp suất cực đại ~150Bar ~2175 PSI Áp suất làm việc ~130-140Bar ~2030 PSI ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX2200 PRO
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX2200 PRO

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX2200 PRO

Áp suất cực đại ~130Bar ~1885 PSI Áp suất làm việc ~110-120Bar ~1740 PSI ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX1500 PRO
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX1500 PRO

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-LX1500 PRO

Áp suất cực đại ~135Bar ~1960 PSI Áp suất làm việc ~120Bar ~1740 PSI Lưu ...
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-RX2380 VENUS
Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-RX2380 VENUS

Máy rửa cao áp Toàn Phát TP-RX2380 VENUS

Áp suất cực đại ~130Bar ~1885 PSI Áp suất làm việc ~120Bar ~1740 PSI ...
Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/55kW-6/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời
Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/55kW-6/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời

Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/55kW-6/4P Chịu Nhiệt ...

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 12 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Máy rửa xe cao áp TP-3500
Máy rửa xe cao áp TP-3500

Máy rửa xe cao áp TP-3500

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 06 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời
Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời

Động cơ 2 cấp tốc độ 22kW/37kW-6P/4P Chịu ...

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 12 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/45kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời
Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/45kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời

Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/45kW-6P/4P Chịu ...

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 12 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời
Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời

Động cơ 2 cấp tốc độ 18.5kW/37kW-6P/4P Chịu ...

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 12 tháng Loại bảo hành Bảo ...
Động cơ 2 cấp tốc độ 15kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời
Động cơ 2 cấp tốc độ 15kW/37kW-6P/4P Chịu Nhiệt 300°C - Hộp cực liền - Hộp cực rời

Động cơ 2 cấp tốc độ 15kW/37kW-6P/4P Chịu ...

Thương hiệu TOÀN PHÁT Thời gian bảo hành 12 tháng Loại bảo hành Bảo ...