Động cơ điện Toàn Phát được chứng nhận phù hợp TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010)

Viện Nghiên cứu Phát triển đã cử Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm máy điện quay phù hợp TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) tại Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát.

TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) là tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện/ máy điện quay do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Động cơ điện Toàn Phát được chứng nhận có các chỉ tiêu sau: ghi nhắn, then đầu trục, tang nhiệt độ của cuộn dây, thử nghiệm điện áp chịu thử ở điện áp 1760 vòng/phút, thử nghiệm quá dòng không thường xuyên ở dòng điện bằng 1,5 lần dòng điện danh định /2min, thử nghiệm quá mômen tạm thời bằng ít nhất 60% mômen danh định/15 s, thử nghiệm vượt tốc ở 1,2 lần tốc độ danh định lớn nhất/2m.

Chính vì vậy, Toàn Phát khẳng định chất lượng cao, phù hợp với các tiêu chuẩn cấp Quốc gia và Quốc Tế. Cùng với sự cố gắng không ngừng để cải tiến về kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật tiến tiến và hệ thống máy móc hiện đại; Toàn Phát tự tin và hãnh diện đem tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất cùng với những giá trị bền vững.

Xem chi tiết tại: https://issq.org.vn/tin-tuc/575-danh-gia-tien-hanh-danh-gia-chung-nhan-san-pham-may-dien-quay-phu-hop-tcvn-6627-1:2014-(iec-60034-1:2010)-tai-cong-ty-tnhh-co-khi-toan-phat

Bình luận
Gửi bình luận
    Bình luận