Toàn Phát được cấp chứng nhận công nhận năng lực cơ sở chế tạo

Công ty TNHH Cơ Khí Toàn Phát được đánh giá và công nhận để chế tạo động cơ điện, động cơ phòng nổ, phù hợp với QCVN 65: 2015/BGTVT – “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển”.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là "Quy chuẩn") áp dụng cho việc kiểm tra, đánh giá và chứng nhận năng lực của các cơ sở chế tạo và cơ sở cung cấp dịch vụ cho tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam phân cấp. Quy chuẩn này áp dụng cho việc đánh giá và công nhận năng lực các cơ sở chế tạo gồm cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa tàu biển được Đăng kiểm phần cấp; các cơ sở chế tạo các máy móc, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho tàu biển và các cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng, dịch vụ kiểm tra, dịch vụ đo lường để kiểm tra đối với các sản phẩm.

Chính vì vậy, Toàn Phát được chứng nhận có đủ năng lực để duy trì chất lượng đóng mới, sửa chữa tàu biển và các sản phẩm công nghiệp lắp đặt lên tàu biển phù hợp với các yêu cầu của các quy chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận.

Động cơ điện Toàn Phát đảm bảo chất lượng cùng với những ưu điểm vượt trội:

  • Đạt chứng chỉ Quốc tế ISO 9001: 2015, 14001:2015
  • Hiệu suất cao, mô men mở máy khỏe, tiếng ồn và độ rung thấp.
  • Kiểu dáng đẹp, kích thước lắp đặt theo tiêu chuẩn IEC 600034-1:2010.
  • Cấp bảo vệ IP55, IP56, có chứng chỉ kiểu VR.

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
    Bình luận